Verloskundige...

Als verloskundige begeleid u vrouwen door de mooie en spannende tijd van de zwangerschap. U krijgt dan ook als een van de eerste te horen, als zich er zwangerschap kwalen voordoen. Naarmate de ernst van de klachten,  kan dit de blijde verwachting en de band met het ongeboren kind ernstig verstoren.

Wellicht heeft u al van de mogelijkheid van osteopathie in de zwangerschap gehoord. Osteopathie kan met zachte technieken spanningen in het lichaam oplossen, zodat de zwangere vrouw zich beter voelt en weer van haar zwangerschap kan genieten. Vaak kunnen vrouwen zich hierdoor ook beter op de bevalling inlaten en kan de gevaar op complicaties bij de bevalling gunstig beïnvloedt worden. In sommige gevallen kan hierdoor mogelijk een ziekenhuisbevalling voorkomen worden. Uiteraard geldt dit niet voor structurele afwijkingen als bijvoorbeeld en aangeboren te nauw gegroeid bekken.

met zachte manuele techniek worden

bewegings-

beperkingen

opgelost.

De osteopatische behandeling

 

Het doel van de osteopathie is, de bewegings-beperkingen met zachte manuele technieken op te lossen, om de uterus in de gelegenheid te stellen evenredig in alle richtingen met het kind mee te groeien, zodat het kind makkelijk kan draaien.

 

Ernstigere problemen als hoge bloeddruk, depressie en ernstige uitputting kunnen door osteopatische technieken gunstig beïnvloedt worden, echter verdienen uiteraard altijd nauwkeurige medische aandacht.

Osteopathie maakt uitsluitend gebruik van speciale manuele technieken die aangepast zijn aan de toestand van de patiënt.

.

De meest gekende klachten tijdens de zwangerschap, die wij in der praktijk zien zijn pijn in de rug, het bekken en de buik. Ook kortademigheid, pijn rond het middenrif, klachten van de blaas en branden maagzuur komen veel voor.

 

Bij  malpositie stelt osteopathie de vraag, waarom het kind deze positie kiest. Uitgaande ervan, dat het kind altijd de voor hem meest comfortable positie kiest, zal de osteopaat trachten, de reden voor de malpositie op te sporen. Dit kunnen bewegingsbeperkingen van de omgeving en de verzorgende structuren an de uterus, al dan niet van de uterus zelf zijn.

.

Klik hier voor de pagina van uw beroep voor meer informatie:

Judith Walter       Kerkraderweg 9     6416 CC  Heerlen      06 - 4935 9605