Wat is osteopathie?

 

 

Osteopathie is een behandelconcept, waarbij het lichaam als functionele eenheid beschouwd wordt. Dit wil zeggen, dat alle systemen van het lichaam met elkaar structureel en/ of functioneel direct of indirect in verband met elkaar staan en elkaar beïnvloeden.

Om goed te kunnen functioneren moeten alle structuren, gewrichten, spieren, bloedvaten, zenuwen, organen en bindweefsel, vrij bewegelijk zijn en evenwichtig functioneren. Zolang het lichaam goed functioneert, is het in staat om met behulp van zijn zelfgenezende krachten ziektes en letsels te overkomen.

Osteopathie

leidt tot het

herstel van de

lichaamfuncties

Kleinere letsels, die bewegingsbeperkingen veroorzaken, blijven veelal onopgemerkt, door het hoge compensatoire vermogen van het lichaam. Wordt het echter teveel, of komen er andere problemen bij, kan het lichaam niet meer compenseren, en ontstaan er klachten.

 

Door een kettingreactie aan compensatiemechanismen kan het lichaam uit balans raken en klachten ontwikkelen, soms in een geheel andere regio, dan de oorzaak zich bevindt. Deze oorzaak- gevolg keten tracht men op te sporen en op te lossen.

 

De osteopaat

 

Een osteopaat (D.O.) heeft minimaal een 5 jarige parttime opleiding gevolgd en met success afgerond. Hij heeft tevens een medische vooropleiding (b.v. arts of fysiotherapeut) of een certificaat MBK (medische basis kennis).

 

Een osteopaat heeft uitgebreide medische kennis en is geschoold in differentiaaldiagnostiek. Hij/zij kent de grenzen van het  vak en zal deze respecteren. Bij twijfel over de ernst van de aandoening wordt altijd doorverwezen.

 

Zie voor meer informatie ook de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (www.osteopathie.nl).

De osteopathische behandeling

 

De  osteopaat tracht ernaar, om met zijn handen bewegingsbeperkingen op elk niveau van het lichaam op te sporen en op te lossen en zo mogelijk de oorzaak van de klachten te vinden en op te lossen. Dit doet zij/hij met behulp van specifieke technieken,  die aangepast zijn aan de patiënt en de te onderzoeken en te behandelen structuur.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is het lichaam zijn allostatisch (aanpassend) vermogen terug te geven en zo zijn zelfgenezende krachten te activeren. Dit moet leiden tot langdurige verbetering al dan niet genezing van de klachten

 

 

Allereerst neemt de osteopaat een uitgebreid anamnesegesprek af. Hierop volgt het lichamelijk onderzoek. Hiervoor kunt u gevraagd worden zich uit te kleden tot op het ondergoed. Dit is nodig om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het lichaam en het ontstaan van u klachten. Uiteraard geschiedt dit met het grootste maat aan respect en discretie!

 

Tijdens het onderzoek voert de osteopaat onder meer een aantal tests uit om de oorzaak van de klachten op te sporen en ernstige aandoeningen uit te sluiten. Op basis van de gegevens uit anamnese en lichamelijk onderzoek, maakt de osteopaat de keuze om u te behandelen of door te sturen naar een andere medische discipline, die u mogelijk beter van dienst kan zijn.

 

Let op! De osteopaat vervangt NIET de huisarts of specialist. Heeft u twijfel over de ernst van u aandoening, raadpleeg altijd uw huisarts!

 

 

De osteopaat tracht altijd de samenwerking aan te gaan met andere disciplines zoals artsen, specialisten, logopedisten, fysiotherapeuten, kinderpsychologen, of- coaches en zal indien nodig doorverwijzen!

Hoe lang duurt een behandeling?

Een behandeling duurt 45-60 minuten. De osteopaat neemt de tijd om de patiënt en het lichaam te onderzoeken en te laten reageren. Afhankelijk van een aantal factoren zoals locatie en aard van de structuur, duur van de klachten, leeftijd van de patiënt, heeft men meer of minder tijd nodig voor onderzoek en behandeling. Is en klachten vrij recent ontstaan volstaan vaak 4-6 behandelingen om tot een resultaat te komen.

 

 

Is en klachten vrij recent ontstaan volstaan vaak 4-6 behandelingen om tot een resultaat te komen.

Is een klacht al jaren aanwezig of is er sprake van structurele veranderingen (arthrose, osteoporose enz.) kan het zijn, dat er meer behandelingen nodig zijn.

Tussen twee behandelingen liggen normaliter minimaal twee weken. Dit om het lichaam de tijd te geven te reageren en zich „nieuw te ordenen“. De individuele behandelfrequentie wordt door de osteopaat in overleg met de patiënt vastgelegd.

 

 

Zijn er bijwerkingen?

In sommige gevallen kan het na een behandeling tot kortdurende bijwerkingen komen. Denk hierbij vooral aan kortdurende verergering van de klachten. Deze moeten binnen maximaal 72 uur verminderen. Duurt dit langer of maakt u zich zorgen, neem dan gerust contact op. De osteopaat kan na de behandeling meestal een inschatting geven, of  u bijwerkingen kunt verwachten. Om de bijwerkingen zo gering mogelijk te houden wordt dringend aanbevolen, om adviezen van de osteopaat op te volgen.

Baby's en kinderen

Zwangerschap

Volwassenen

Sporters

 

Verschil met andere manuele geneeswijzen

 

Osteopathie onderscheidt zich van andere manuele geneeswijzen met name door het unieke behandelconcept en de unieke kijk op het lichaam als functionele eenheid, maar ook door de structuren, die behandeld worden.

Ander manuele geneeswijzen, zoals manuele therapie, chiropraxie, orthomanuele geneeskunde enz. richten zich met name op het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel. De meesten behandelen symptoomgericht.

 

De osteopathie kent met name 3 systemen die aandacht verdienen:

 • Het pariëtale systeem (spieren, botten, gewrichten, kapsel-band apparaat, bindweefsel)
 • Het viscerale systeem (organen en hun verbindingen)
 • Het cranio sacrale systeem (schedel, hersenvliezen, hersenvloeistof, ruggenmerg, heiligbeen) Vooral het viscerale en cranio sacrale systeem vindt in andere manuele geneeswijzen geen of minder aandacht.

 

Osteopathie neemt via deze systemen invloed op het functioneren van:

 • Het bewegingsstelsel
 • Het orgaanstelsel
 • Het zenuwstelsel
 • Het vaatstelsel
 • Het biochemische stelsel (edocrien/ metabool)

In sommige gevallen kan er een relatieve indicatie voor osteopathie bestaan. Dit betekend, dat er andere medische begeleiding nodig is en osteopathie als aan-vullende behandeling baat kan hebben.

 

Weet u niet zeker of osteopathie de geschikte therapie voor u is, neem dan gerust contact op voor vrijblijvende infomatie en advies!

Osteopathie bij kinderen

 

Baby’s  en kinderen zijn enorm gevoelig voor prikkels uit de omgeving. Tevens ondergaat hun lichaam continu veranderingen door de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling. Het lichaam van een kind kent een hoog compensatoir vermogen omdat het nog heel vormbaar is. Dit betekend echter niet, dat het niet teveel kan worden of dat het af en toe een klein steuntje in de rug mag hebben bij de verwerking van alle prikkels en veranderingen. Soms kunnen zelf kleine bewegingsbeperkingen in structuren op lange termijn gevolgen hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld afwijkingen of vertraging in de motorische ontwikkeling, concentratieproblemen, leerproblemen of problemen in de taalontwikkeling.

Met welke klachten kan ik bij de osteopaat terecht?

De klachten, die met osteopathie behandelt kunnen worden, kennen een heel breed spectrum. Veel voorkomende klachten waarmee u bij de osteopaat terecht kunt zijn:

 

 • rug- en nek-klachten
 • gewrichtsklachten
 • klachten van het bekken en stuitbeen
 • uitstralingen, tintelingen, verminderd gevoel
 • hernia
 • hoofdpijnklachten
 • duizeligheid
 • keel-, neus- en oor klachten
 • klachten van het spijsverteringsstelsel
 • ademhalingsproblematiek
 • slaapstoornissen
 • kaakproblematiek
 • aspecifieke pijnklachten
 • fibromyalgie
 • gynaecologische klachten
 • urologische klachten
 • postoperatieve behandeling van littekenweefsel en bevordering van de genezing
 • whiplash
 • zwangerschapsklachten

 

In sommige gevallen kan er een relatieve indicatie voor osteopathie bestaan. Dit betekend, dat er andere medische begeleiding nodig is en osteopathie als aanvullende behandeling baat kan hebben.

 

Weet u niet zeker of osteopathie de geschikte therapie voor u is, neem dan gerust contact op voor vrijblijvende informatie en advies!

 

Voor meer informatie zie ook www.osteopathie.nl, www.who.int

 

 

Zwangerschap en vooral de geboorte hebben een behoorlijke impact niet alleen op de moeder, maar ook op het kindje. Er komen druk en trekkrachten op het kind af, die het lichaampje in zijn ontwikkeling en functie beïnvloeden. Ook al is dit heel normaal en natuurlijk, zo kan dit toch ook gevolgen hebben. Zeker na een moeilijke zwangerschap en/ of bevalling treden vaker problemen op. Zo kunnen bijvoorbeeld problemen bij het drinken te maken hebben met slik- en zuigstoornissen, veroorzaakt door een prikkeling van zenuwen als gevolg van de geboorte, of de ligging in de uterus.

 

met zachte manuele techniek worden

bewegings-

beperkingen

opgelost.

Naarmate van de ernst van (ook bovengenoemde) aandoeningen, kunnen deze op korte of lange termijn de gezonde ontwikkeling van het kind belemmeren. Maar ook bij reeds milde afwijkingen of zelfs preventief kan het zinvol zijn om osteopathisch te behandelen, om de mooie fase van eerste kennismaking zo ontspannen en prettig mogelijk te maken. Immers kunnen zorgen over slaap-, eet- en huilgedrag van het kindje vooral de eerste tijd behoorlijk belasten.

Osteopathie kan met zachte technieken het lichaam van het kindje van vervelende spanningen en bewegingsbeperkingen in schedel en lichaam verlossen en daarmede voor een normale functie van alle lichaamsstructuren zorgen, waardoor het kindje zich goed kan ontwikkelen en ouders rustiger slapen.

 

Bij het osteopathische consult horen tevens uitleg, tips en advies over voeding en/ of andere maatregelen, die u kunt toepassen om het probleem de baas te worden.

 

De osteopaat tracht altijd naar samenwerking met andere disciplines zoals artsen, specialisten, logopedisten, fysiotherapeuten, kinderpsychologen, of- coaches en zal indien nodig doorverwijzen!

 

 

Met welke klachten kan ik bij de osteopaat terecht?

Veel gekende problemen bij baby’s en kinderen, waarmee u bij de osteopaat terecht kunt zijn:

 

 • eetproblemen, slik-, en zuigstoornissen
 • huilbaby's
 • in- en doorslaap-problemen
 • reflux (Spugen, Braken)
 • krampjes
 • keel-, neus-, en oorproblemen; herhaaldelijke en/ of langdurige ontstekingen
 • algemene spijsverteringsproblemen
 • overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen
 • voorkeurshouding
 • schedeldeformatie (plagiocephalie)
 • problemen bij de motorische ontwikkeling
 • problemen bij de taalontwikkeling
 • kaakproblemen
 • concentratiestoornissen
 • leerstoornissen
 • gedragsproblematiek
 • rugklachten
 • skeletafwijkingen van rug heupen, benen, voeten
 • houdingsproblemen
 • motorische onrust
 • overige ontwikkelingsstoornissen

 

 

In sommige gevallen kan er een relatieve indicatie voor osteopathie bestaan. Dit betekend, dat er andere medische begeleiding nodig is en osteopathie als aanvullende behandeling baat kan hebben.

 

Weet u niet zeker of osteopathie de geschikte therapie voor u is, neem dan gerust contact op voor vrijblijvende informatie en advies!

 

Voor meer informatie zie ook www.osteopathie.nl, www.who.int

 

 

Klik hier voor de pagina van uw beroep voor meer informatie:

Judith Walter       Kerkraderweg 9     6416 CC  Heerlen      06 - 4935 9605