School en dagverblijf...

Kinderen leren speels. Wij zien echter steeds vaker kinderen, die een afwijkende sensomotorische ontwikkeling vertonen en moeite hebben met concentreren en leren. Ook gedragsproblematiek zien wij steeds vaker.

 

kinderen blijken normale prikkels

soms moeilijk

 te verwerken

Bij veel kinderen ligt de oorzaak in een overprikkeling van de zinnen. Zoals ook bij het ontstaan van andere lichamelijke klachten,  bijvoorbeeld rugpijn. De disbalans tussen de belasting en de belastbaarheid van het kind kunnen twee oorzaken hebben.  Enerzijds kunnen te prikkels gewoonweg te veel zijn, hetgeen in de huidige tijd snel gebeurd is. Anderzijds kan het zijn, dat het kind op basis van een verminderde belastbaarheid normale prikkels niet goed kan verwerken.  In beide gevallen is van groot belang, dat het sensomotorische systeem goed kan functioneren

Als voorbeeld

 

Een kind die een beperking heeft in de hoge nekwervels kan zijn hoofd minder goed draaien. Als het op een voor hem ongunstige plek in het klaslokaal zit, zal hij zijn hoofd telkens tegen de blokkade in moeten draaien. Dit kost heel veel moeite en is vaak zeer onaangenaam. Het kind moet zijn hoofd bewust in de beperkte richting dwingen om de aandacht voren bij de juf of de meester te houden. Dit gaat maar beperkt lukken en vaak zal het kind niet naar de juf of meester kijken. Dit kan, begrijpelijkerwijs, tot het misverstand leiden. Tevens heeft het kind grote kans om hoofdpijn en vermoeidheidsverschijnselen.

 

.

 

Het lichaam van een kind is normaliter bijzonder elastisch en kent een hoog adaptief vermogen. Dit is van cruciaal belang om de continue veranderingen door groei, sensomotorische ontwikkeling en leerprocessen te kunnen verwerken. Indien ergens in het lichaam verlies van elasticiteit optreedt, gaat dit ten koste van het adaptatie vermogen en daarmede het vermogen tot verwerken van groei-, leer-, en sensomotorische ontwikkelingsprocessen.

Osteopathie

herstelt

de structuren

binnen het lichaam

 

Asymmetrie in het lichaam, spanningen of een overprikkeld zenuwstelsel ontstaan, als er bewegingsbeperkingen in het lichaam ontstaan. Sommige bewegingsbeperkingen ontstaan reeds voor de geboorte in de uterus. Andere ontstaan door letsels of ziektes (ontstekingen), die littekens en verklevingen in het weefsel achterlaten. Deze bewegingsbeperkingen in het lichaam kunnen ervoor zorgen, dat zenuwen en bloedvaten niet goed hun werk kunnen doen, waardoor het lichaam minder goed functioneert en niet optimaal kan ontwikkelen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.

De osteopatische behandeling

 

Osteopathie kan hier aan de oplossing bijdragen. Door   voor kinderen aangepaste osteopathische manuele technieken, worden bewegingsbeperkingen opgespoord en middels de manuele behandeling opgelost. De functie van de structuren wordt zo herstelt. Hierdoor krijgt het lichaam van het kind zijn elasticiteit en adaptievermogen terug en zal het kind zich beter ontwikkelen.

De osteopaat heeft uitgebreide medische kennis en is geschoold om de grenzen van zijn vak te herkennen. Bij twijfel over de ernst van een aandoening wordt altijd doorverwezen naar een arts.

Klik hier voor de pagina van uw beroep voor meer informatie:

Judith Walter      Kerkraderweg 9     6416 CC  Heerlen      06 - 4935 9605