Consultatiebureau...

Als (kinder) arts en verpleegkundige  in een consultatiebureau ziet u als een van de eerste afwijkingen in de ontwikkeling van het kind en kent u de zorgen van de ouders.  Denkt u hierbij aan afwijkend huil-, drink- en slaapgedrag,  zuig- en slikstoornissen, krampjes, reflux, voorkeurshoudingen en/ of schedel-deformiteiten.

Daarnaast zien wij baby’s en kinderen met een afwijkende  sensomotorische en/ of taalontwikkeling  of asymmetrie in het lichaam (beenlengte verschil, bekken scheefstand, scoliose). Dit zijn de meest voorkomende klachten die wij in het eerste  levensjaar in de osteopathie praktijk tegen komen.

Het lichaam van een kind is normaliter bijzonder elastisch en kent een hoog adaptief vermogen. Dit is van cruciaal belang om de continue veranderingen door groei, sensomotorische ontwikkeling en leerprocessen te kunnen verwerken. Indien ergens in het lichaam verlies van elasticiteit optreedt, gaat dit ten koste van het adaptatie vermogen en daarmede het vermogen tot verwerken van groei-, leer-, en sensomotorische ontwikkelingsprocessen. Sommige bewegingsbeperkingen ontstaan reeds voor de geboorte in de uterus. Andere ontstaan door letsels of ziektes (ontstekingen), die littekens en verklevingen in het weefsel achterlaten.

.

 Deze bewegingsbeperkingen kunnen ervoor zorgen, dat de beperkte structuren en zulke, die eraan direct of indirect gerelateerd zijn, niet goed hun werk kunnen doen, waardoor het lichaam minder goed functioneert en het kind niet optimaal kan ontwikkelen.

Dit op zijn beurt kan weer leiden tot concentratie en leerstoornissen, afwijkend gedrag of problemen in taal en motoriek. Ook een zwakke immuniteit kan hier een gevolg van zijn. Hoe vroeger men erbij is, en hoe groter de kans op succes.

De osteopaat   behandelt op

elk niveau van

het lichaam

De osteopatische behandeling

 

De osteopaat behandelt beweginsgbeperkigen, die het normale functioneren van het lichaam, en daarmede de mogelijkheid tot een normale ontwikkeling in de weg staat. Met zijn handen tracht hij deze beweginsgbeperkingen in het lichaam op te sporen en op te lossen en in hun functie te herstellen.

Osteopathie is een manuele geneeswijze, die haar behandelconcept baseerd op een gefundeerde kennis van anatomie, biomechanica, fysiologie en pathofysiologie.

De osteopaat heeft uitgebreide medische kennis en is geschoold om de grenzen van zijn vak te herkennen. Bij twijfel over de ernst van een aandoening wordt altijd doorverwezen naar een arts.

Klik hier voor de pagina van uw beroep voor meer informatie:

Judith Walter       Kerkraderweg 9     6416 CC  Heerlen      06 - 4935 9605