Kraamverzorging...

Als kraamverzorgende, heeft u veel ervaring met babytjes en kinderen vlak na de geboorte.  U bent tijdens de mooie en belangrijke fase van eerste kennismaking een steun in de rug en kunt de ouders in hun zorgen en onzekerheden begeleiden en adviseren.

U herkent  dan ook als een van de eerste problemen in het drink-, slaap- en huilgedrag van een kindje. Oorzaak hiervan kunnen een overprikkeling van de zenuwen zijn, die het slaap- waakritme en het slikpatroon reguleren. Een andere vorm van uiting voor deze overprikkeling kan overmatig huilen zijn.

 

De overprikkeling van de zenuwen komen veelal door bewegingsbeperkingen en spanningen in de schedel, het bekken of de wervelkolom.  Maar ook elders in het lichaam van het kindje kunnen bewegingsbeperkingen, spanningen en blokkades tot onaangename kwaaltjes leiden, die het kind als vervelend waarneemt en waardoor het onrustig en huilerig kan worden.

 

Andere veel  voorkomende problemen, die door dergelijke restricties in het lichaam veroorzaakt kunnen worden zijn reflux, krampjes en problemen met de stoelgang.

.

De osteopatische behandeling

 

In veel gevallen kan osteopathie helpen het probleem de baas te worden. Osteopathie kan met zachte technieken het lichaam van het kindje van vervelende bewegingsbeperkingen in schedel en lichaam verlossen en daarmede voor een normale functie van alle lichaamsstructuren zorgen, waardoor het kindje zich goed kan ontwikkelen en ouders rustiger slapen.

 

De osteopaat heeft uitgebreide medische kennis en is geschoold om de grenzen van zijn vak te herkennen. Bij twijfel over de ernst van een aandoening wordt altijd doorverwezen naar een arts.

met zachte manuele techniek worden

bewegings-

beperkingen

opgelost.

De osteopaat tracht altijd te zoeken naar samenwerking met andere disciplines zoals artsen, verloskundigen, kraamverzorgende, lactatiedeskundigen, logopedisten, fysiotherapeuten, kinderpsychologen of- coaches en overige specialisten en zal dan ook indien nodig doorverwijzen!

Klik hier voor de pagina van uw beroep voor meer informatie:

Judith Walter       Kerkraderweg 9     6416 CC  Heerlen      06 - 4935 9605