Wat kan osteopathie voor uw patiënten betekenen?

Osteopathie kan met name bij patiënten met hardnekkige, diffuse, onverklaarbare en chronische klachten veel betekenen.

De voordelen van Osteopathie in het kort

Osteopathie maakt uitsluitend gebruik van manuele technieken, die aan de klacht, de te behandelen structuur en aan de patiënt aangepast zijn. Hierdoor zijn er geen of maar weinig bijwerkingen te verwachten.

Osteopathie is een behandel concept

en een manuele

geneeswijze

Osteopathie is goed op weg naar de evidence based medicine! Steeds meer onderzoeken duiden het succes van osteopathisch methodisch handelen aan. Osteopathie is voor jong en oud, van baby tot bejaarde. Voor osteopathie is geen verwijzing nodig!

Wat is osteopathie?

 

Osteopathie is een behandel concept en manuele geneeswijze.

In de osteopathie wordt er van uitgegaan, dat klachten door een dysbalans in belasting en belastbaarheid ontstaan. Is er geen sprake van een ongewone belasting, zal een afname in belastbaarheid van een of meerdere structuren waarschijnlijk de oorzaak voor het ontstaan van deze klachten zijn. Onderzoek en behandeling baseren op de visie, dat alle systemen in het lichaam met elkaar mechanisch of functioneel, direct of indirect in verband staan. Een centrale rol speelt erbij het fasciale systeem en het zenuwstelsel.  Daarom wordt er ook van uit gegaan, dat de klachten zich niet altijd voordoen op de plek van de originele oorzaak. Dit is dan ook de reden, waarom in sommige gevallen het lokaal behandelen van een klacht niet of maar kortdurend baat.

 

Osteopathie telt tot de alternatieve geneeswijzen. Osteopaten zijn echter uitgebreid medisch geschoold. Elke osteopaat heeft een vooropleiding in een ander medisch vak (b.v. fysiotherapie of geneeskunde) of is in het bezit van een MBK diploma.

 

De osteopathie baseert haar behandel concept op gefundeerde kennis van anatomie, biomechanica, fysiologie en pathofysiologie van de verschillende systemen van het lichaam. De osteopaat heeft niet alleen kennis van het bewegingsapparaat (parietale systeem), maar ook van de viscera, het zenuwstelsel, het vaatstelsel en het endocrine systeem. Met osteopathie worden uitsluiten functionele stoornissen van de systemen behandeld.  Bij verdenking op een structurele aandoening zal  onmiddellijk doorverwezen worden. De osteopaat is dan ook extra geschoold om de grenzen van zijn vak te herkennen en te respecteren. Komen uit intake en onderzoek relatieve of absolute contra-indicaties naar voren zal hij/ zij doorverwijzen of persoonlijk contact met de behandelende arts opnemen!

 

 

Klik hier voor de pagina van uw beroep voor meer informatie:

Judith Walter       Kerkraderweg 9     6416 CC  Heerlen      06 - 4935 9605